Blog

ความเข้าใจผิด 5 ประการที่ผู้ปกครองอาจมีต่อคณิตศาสตร์ของเด็ก

การทำซ้ำๆและการฝึกฝนมากๆ จำเป็นต่อการเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ของเด็กๆใช่หรือไม่? กล่าวโดย Lau Chin Loong ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์สิงคโปร์ของสถาบัน Seriously Addictive Mathematics (S.A.M) กล่าวได้ 5 ข้อดังนี้ คณิตศาสตร์เชิงตัวเลข 1. ลูกของฉันไม่สามารถ บวก, ลบ, คูณ, หารได้อย่างถูกต้อง เขาจะต้องล้มเหลวในวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหม? ในเบื้องต้น เด็กมักจะมีประสบการณ์ในการทำผิดพลาดอยู่แล้ว ถ้าหากเขาไม่ได้เข้าใจในหลักการตั้งแต่แรก (สมมติฐานจากเด็ก 7 ขวบหรือต่ำกว่า) ในช่วงเริ่มต้นของวัยของพวกเขา เด็กแต่ละคนต่างเรียนรู้ได้แตกต่างกัน สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ “การให้โอกาส” พวกเขาในการเรียนรู้ในแบบที่เขาเป็นอยู่ และเรียนรู้ในหลักการเพื่อทำความเข้าใจ มากกว่าที่จะให้จดจำสูตรหรือเน้นการท่องจำตัวเลข ถ้าพวกเขาได้รับโอกาสที่จะค้นพบและเรียนรู้หลักการอย่างมีประสิทธิภาพ และยังคงไม่คล่องด้านปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน แต่มันยังคงไม่ใช่โลกทั้งโลกของเขาจะพังลง ผู้ปกครองยังคงสามารถเป็นผู้สนับสนุนที่ดี ให้กำลังใจพวกเขา อยู่เคียงข้างให้คำแนะนำพวกเขา ใช้เวลาที่นานขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคณิตศาสตร์ของเด็ก เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้อย่างดีที่สุดบนพื้นฐานความสามารถของเขาเอง 2. เด็กที่มีความถนัดสมองซีกซ้ายเท่านั้น จึงจะสามารถพัฒนาด้านคณิตศาสตร์ได้ โดยส่วนตัว ผู้เขียน ไม่ได้ยึดหลักตามทฤษฎีดังกล่าวมากนัก ในการที่ยึดตามทฤษฎีด้านสมองซีกซ้ายและขวา อาจเป็นการช่วยส่งเสริมให้เด็กได้ค้นพบสิ่งที่ตนเองถนัด แต่อย่าได้ใช้เป็นเครื่องมือในการปิดกั้นการเรียนรู้ของเด็กเลย คณิตศาสตร์ในปัจจุบัน มีความเกี่ยวเนื่องกับความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมากขึ้น เมื่อเทียบกับแค่การมีกระบวนการคิด ตรรกกะ และการมีวิจารณญาณ 3. สำหรับลูกของฉัน ฉันฝึกเขาด้วยการให้ทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ซ้ำๆ สำหรับลูกของคุณถ้าเขาสามารถทำได้ดี เท่าที่จะสามารถทำได้ก็ดีอยู่แล้ว ควรพิจารณาเพิ่มในส่วนของ เขาควรจะมีความสนุกกับคณิตศาสตร์ด้วย และรู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ บ่อยครั้งที่การฝึกแบบซ้ำๆ จะทำให้เด็กๆเกิดความเบื่อหน่าย และเกิดการทำงานแบบอัตโนมัติ โดยไม่ผ่านกระบวนการคิด ทำให้หลุดช่วงของกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังของวิธีการ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การทำซ้ำๆ จะแย่ไปเสียทั้งหมด แต่ในระยะยาวการรู้กระบวนการและความเข้าใจขั้นพื้นฐานอย่างจริงจังจะเป็นสิ่งควรจะฝึกฝน เพราะเมื่อพวกเขาเจอปัญหาที่แตกต่างไปจากที่เคยเจอ เขาอาจจะสับสนและไม่สามารถแก้ปัญหานั้นๆได้ 4. เป็นเรื่องยากที่จะสอนคณิตศาสตร์กับลูกของฉัน   ใช่แล้ว การสอนคณิตศาสตร์ให้กับเด็กๆ เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยจริงๆ เมื่อคุณต้องสอน พยายามใช้อุปกรณ์ต่างๆเข้าช่วย เช่น ใช้สิ่งที่สามารถมองเห็นได้ จับต้องได้ รู้สึกได้ จากนั้นค่อยขยับมาเป็นการวาดรูปภาพเพื่อเป็นตัวแทนของของชิ้นนั้นๆ เมื่อเขาเข้าใจได้แล้ว เราจะสามารถแทนรูปภาพต่างๆ ด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ นำไปสู่การเรียนรู้และเข้าใจบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง การที่จะสอนเด็กๆ ผู้ปกครองควรศึกษาและทำความเข้าใจกับแบบฝึกก่อนที่จะพยายามสอนโดยให้เด็กๆทำแบบฝึกเลย หรือไม่คุณสามารถมองหาตัวช่วย เช่นสถาบันต่างๆ เพื่อช่วยคุณและลูกของคุณให้มีประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 5. งั้นเราเริ่มคณิตศาสตร์ให้กับลูกตั้งแต่เล็กๆ น่าจะดีกว่าไหม? ก็เป็นสิ่งที่ดี หากไม่เป็นการ “บังคับ” เด็กเล็กหรือยัดเยียดการเรียนรู้ในสิ่งที่เขายังไม่เข้าใจมากเกินไป ในการศึกษาพบว่า ในความเป็นจริงเด็กที่เริ่มคณิตศาสตร์ได้เร็วก็ไม่ได้มีผลให้ IQ ของเด็กคนนั้นจะเพิ่มขึ้นในปีถัดมา เด็กๆ จะเริ่มมีความเข้าใจด้านเลขในขวบปีที่3 ถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะยังเขียน หรืออ่านตัวเลขไม่ได้ แนวทางปกติทั่วไปที่จะเริ่มด้านเลขให้กับเด็กๆ คือราวๆ 4 ขวบ แต่เป็นไปในรูปแบบการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และสนุกสนาน การที่เด็กท่องเลข 0-100 ได้นั้น ยังมิได้หมายความว่าเด็กคนนั้นเข้าใจในคณิตศาสตร์ เด็กควรจะมีทักษะในการ แยกแยะ จำแนกปริมาณ และสร้างความสัมพันธ์กับตัวเลขได้ นั่นคือการส่งเสริมให้เด็กเข้าใจคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ  By Lau Chin Loong Co-founder of Seriously Addictive Mathematics (S.A.M), he is also the lead mathematics curriculum developer for S.A.M and the principal trainer for the franchise. He holds a Bachelor’s degree in psychology from Dalhousie University (Canada) and has an MBA from Leicester University (UK). He also holds a Post-Graduate Diploma in Education from NIE (NTU). Before co-founding S.A.M, he was a primary school teacher. He has taught at Swiss Cottage Primary School and Anglo-Chinese School (Barker). Chin Loong was in consumer banking at the United Overseas Bank prior to joining M.O.E. as a teacher. Have another Math question for our expert? Drop your question in the comment box below!     Seriously Addictive Mathematics In A Nutshell SAM is an award winning Maths program based on the Singapore Maths syllabus, suitable for children from 4 to 12 years of age. The program is delivered through a combination of Worksheets learning as well as Classroom learning. Students learn Singapore Maths at their own pace, according to their own ability. The unique program is rapidly gaining popularity with parents in Singapore as well as in other countries like Malaysia, Thailand, India and the United States. Website: www.seriouslyaddictivemaths.com.sg Tel: 81274326 Email: enquiry@seriouslyaddictivemaths.com.sg Facebook: www.facebook.com/seriouslyaddictivemaths

ทำอย่างไร จะช่วยให้เด็กพัฒนาความคิดให้เหมาะกับคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นในศูนย์การค้า การทำงานบ้าน การทำอาหาร หรือแม้กระทั่งการวางแผนที่จะไปปิกนิก เป็นที่น่าเสียดายที่ยังมีคนจำนวนน้อย ที่มองเห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน และยิ่งน่าเสียใจยิ่งกว่าคือเด็กจำนวนไม่น้อยที่โตขึ้นมาแบบไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ การจะช่วยให้เด็กมีความถนัดด้านการแก้โจทย์ปัญหาจะสามารถช่วยให้เด็กๆ มีความคิดอิสระ มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เด็กไม่ยอมแพ้ง่ายๆ เมื่อเผชิญกับปัญหาที่ท้าทาย การพัฒนาทัศนคติในแนวทางที่ถูกต้อง ผู้ปกครองสามารถเป็นพลังด้านบวกในการช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ และยังจะมีผลต่อการรับรู้ รวมถึงทัศนคติของเด็กทางด้านคณิตศาสตร์อีกด้วย เช่น ถ้าผู้ปกครองยังคงมีคนพูดว่า "คณิตศาสตร์ยาก!", "แม่ก็ไม่ชอบคณิตศาสตร์เลย" หรือ "พ่อไม่เคยทำคณิตศาสตร์ได้คะแนนดีเลย" ทำนองนี้ ก็มีโอกาสสูงที่เด็กๆในบ้าน จะไม่ชอบคณิตศาสตร์ตามไปด้วย คุณอาจจะไม่สามารถทำให้ลูกของคุณรักคณิตศาสตร์ได้ แต่คุณสามารถกระตุ้นให้ลูกของคุณพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ได้ โดยการช่วยให้ลูกเห็นว่าคณิตศาสตร์สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงชีวิตประจำวันของลูกได้ ทำให้ลูกรู้สึกว่าคณิตศาสตร์นั้นน่าสนใจและเป็นเรื่องสนุก ทัศนคติด้านบวกของเด็กจึงเริ่มจากคำพูดของผู้ปกครองและสิ่งแวดล้อมในบ้านได้ด้วย   รับความเสี่ยง เพิ่มความเสี่ยงโชค ที่ไม่กลัวที่จะลองประสบการณ์ใหม่ๆ หรือแก้ปัญหาที่น่าเบื่อด้วยตนเอง โดยเมื่อให้ลูกทำโจทย์ปัญหา ต้องให้เวลาพวกเขาอย่างเพียงพอ ในการใส่ความพยายามและความคิดลงไปเพื่อแก้ปัญหาให้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ การสนับสนุนให้เด็ก ได้แสดงความคิดเห็นว่า พวกเขามีแนวทางการคิดหาคำตอบได้อย่างไร มันเป็นวิธีที่ดี ที่จะช่วยให้เด็กสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อแก้ปัญหา เราจะเห็นมุมมองของเด็กได้ ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถชี้แจงและอธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ สิ่งนี้ จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กมีความสามารถทางปัญญาและเป็นนักแก้ปัญหาต่อไป ทำผิดพลาด เด็กๆ หรือบางครั้งผู้ใหญ่เองก็มักจะกลัวความผิดพลาด กลัวความล้มเหลว ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการขัดขวางความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ของเด็ก หรือการลองประสบการณ์ใหม่ๆ การช่วยให้เด็กพัฒนาความรักในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยบอกพวกเขาว่า การทำผิดพลาด เป็นวิธีที่จะปรับปรุงความสามารถของพวกเขา แสดงความยินดีและให้รางวัลเมื่อพวกเขาทำสำเร็จ รวมถึงการให้กำลังใจและคำแนะนำเมื่อพวกเขาทำไม่สำเร็จ  อย่าเปรียบเทียบ พ่อแม่บางคนไม่สามารถช่วยลูกๆ ของเขาได้ จึงเปรียบเทียบลูกของเขากับเด็กที่โตกว่า หรือกับเพื่อนลูก เมื่อใดก็ตามที่คุณเปรียบเทียบความสามารถของลูกของคุณกับเด็กคนอื่น มันจะมีแนวโน้มทำให้พวกเขาหมดความเชื่อมั่นและจะสั่นคลอนการพัฒนาการด้านนั้นๆของเด็ก มันไม่สำคัญว่าลูกของคุณจะไม่สามารถนับเลขได้ดีกว่าเด็กในวัยเดียวกัน เด็กทุกคนมีความสามารถเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป ลูกของคุณอาจมีความสามารถที่โดดเด่นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ปล่อยให้เขาสนใจในด้านที่เขาถนัด และพยายามเพิ่มการรับรู้ทางคณิตศาสตร์ให้ตัวพวกเขาเอง ผู้ปกครองควรใจเย็นและอดทน  ความสมดุล ถ้าหากคุณต้องการที่จะช่วยลูกของคุณให้ประสบความสำเร็จในโรงเรียน คุณจำเป็นต้องให้ความสมดุลระหว่าง ความสามารถของเด็ก กับ ความคาดหวังของคุณ เมื่อคุณจะทำการแนะแนวพวกเขา คุณควรเป็นคนที่ให้การสนับสนุนแนะนำให้พวกเขาแสดงศักยภาพ โดยปราศจากการกดดันที่มากเกินไปจนกลายเป็นภาระกับเด็ก คุณจะจัดการสมดุลนี้ได้อย่างไร ลองทำตามนี้ดู 1. เป็นผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ของพวกเขา แต่อย่ามากจนเกินไป 2. กระตุ้นลูกๆ ให้เกิดการพัฒนา แต่อย่าทำจนกลายเป็นเครียดเกินไป 3. กำหนดเป้าหมายเพื่อให้พวกเขาได้ทำสำเร็จ แต่ชี้แนะเฉพาะที่เด็กต้องการความช่วยเหลือ 4. คอยให้คำปรึกษาพวกเขาอยู่เสมอ แต่ต้องปล่อยให้เขาได้ลองทำผิดพลาดบ้าง พ่อแม่คือครูคนแรกของลูก และเป็นคนที่เข้าใจพวกเขาดีที่สุด ใช้สิ่งต่างๆ ที่สร้างความสนุกในการเรียนรู้เพื่อเป็นตัวช่วย เช่น การเล่นผ่านเกมส์ ชวนกันคุยเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และเตรียมเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เพื่อสอน และเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ช่วยให้เด็กพัฒนาความคิดอย่างถูกวิธี และรักในการเรียนรู้ แล้วมันจะนำพวกเขาไปสู่ ความสำเร็จ!  This article is contributed by Seriously Addictive Mathematics (S.A.M). S.A.M is an Award Winning Maths Enrichment program with the most comprehensive Singapore Maths Curriculum and Pedagogy available today. At S.A.M, we focus on a holistic approach to learning Mathematics. The SAM Approach builds on skills in Critical Thinking, Heuristics, Logical Reasoning, Metacognitive Understanding, Modelling Techniques and Situational Word Problems. We believe that Math is easiest to understand when it relates to the real world. We use props, toys and games to illustrate mathematical concepts, before moving to a pictorial explanation and finally to the abstract representation of Mathematics. S.A.M is the only program that your child needs, to excel in Mathematics! Check out our website at: http://www.singaporemathsthailand.com/ For enquiries, you can contact us at: Parent Enquiry

คณิตศาสตร์เป็นเรื่องสนุกได้! ทำอย่างไรให้ลูกคุณชอบคณิตศาสตร์

Q: ลูกชายไม่ชอบคณิตศาสตร์และ และคิดว่ามันยาก เราควรทำอย่างไร? ให้การสนับสนุนเด็กโดยเริ่มต้นอย่างง่ายและค่อยๆ ไป อย่าเพิ่งไปเน้นผลลัพธ์ทางด้านวิชาการมากนัก ให้พวกเขามีความรู้สึกที่ดีที่คณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุกได้โดยการอ้างถึงเรื่องราวต่างๆ หรือยกตัวอย่างที่อยู่ใกล้ตัว Q: จะจัดการอย่างไรกับเด็กที่เรียนรู้ช้า? แล้วเด็กที่เรียนรู้ได้เร็วต้องทำยังไง? สำหรับเด็กที่เรียนรู้ได้ช้า พวกเขาจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างดี และแน่นอนว่าจะต้องไม่ลงโทษพวกเขา ให้ระลึกเสมอว่าเด็กแต่ละคนมีความต่างกันในเรื่องความสามารถในการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ อย่าทำให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นปมด้อยเพียงเพราะว่าเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ช้าเพราะยังมีอีกหลายอย่างที่จำเป็นกับชีวิต แต่ก็ให้เขารู้ว่าคณิตศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่จำเป็น สำหรับเด็กที่เรียนรู้ได้เร็ว ต้องคอยดูว่าพวกเขาได้เข้าใจพื้นฐานอย่างแท้จริงด้วย เร่งรัดการเรียนให้เร็วขึ้นเพื่อไม่ให้เด็กรู้สึกเบื่อกับวิชานี้ Q: ไม่รู้จะช่วยยังไงดี ผลการเรียนคณิตศาสตร์ไม่ดีและก็ไม่รู้ว่าทำไม? บ่อยครับที่เด็กผลการเรียนคณิตศาสตร์ไม่ดีเพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับการชี้แนะเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่ สิ่งนี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไม่เข้าใจในพื้นฐาน บางทีการเรียนคณิตศาสตร์ผ่านการท่องจำและฝึกหัดโดยที่ไม่เข้าใจกระบวนการและเหตุผลเลย เมื่อต้องเรียนในระดับที่สูงขึ้น,ด้วยพื้นฐานที่ไม่ดีจะยิ่งทำให้เขาแย่ ถ้าสาเหตุเป็นเพราะเรื่องนี้, ต้องย้อนกลับไปเรียนพื้นฐานที่สำคัญตั้งแต่เริ่มเพื่อสร้างความเข้าใจ ซึ่งจะดีกว่าที่จะไปเคี่ยวเข็ญบังคับให้เด็กที่มีความท้อใจให้มาเรียนกับสิ่งที่พวกเขาไม่ได้เข้าใจมาตั้งแต่ตอนแรก Q: ถ้าลูกขี้เกียจต้องทำอย่างไร? สิ่งแรกคือต้องพยายามให้ทำการบ้านให้ได้ อาจจะเป็น 15-30 นาทีต่อวัน หรืออาจจะบอกเด็กให้ทำให้เสร็จให้ได้มากกว่าวันก่อน 1 ข้อ ให้กำหนดเวลาสำหรับทำการบ้าน สร้างนิสัยและฝึกวินัย ไม่ควรแทนตารางเวลานี้ด้วยสิ่งที่เด็กรู้สึกสนุกแม้ว่าเด็กไม่อยากจะยังไม่อยากทำการบ้านในช่วงเวลานี้ก็ตาม Q: สิ่งใดที่ผู้ปกครองสามารถเสริมให้เด็กกับการเรียนที่ S.A.M ได้? เราไม่สนับสนุนให้ผู้ปกครองป้อนคำตอบให้กับเด็ก แต่ผู้ปกครองสามารถช่วยเด็กได้ด้วยการใช้คำถามนำเช่น “ทำไมลูกถึงคิดว่าคำตอบคือ 8?” หรือ “จะเป็นยังไงถ้าลูกทำแบบนี้?” จุดประสงค์หลักของเรื่องนี้คือต้องการช่วยให้เด็กได้ค้นพบและเรียนรู้ด้วยตัวเอง การป้อนคำตอบหรือการบอกใบ้ให้จะทำลายโอกาสในการเรียนรู้ของเด็ก Q: จะประเมินระดับของลูกว่าจะเริ่มตรงไหนได้อย่างไร มีการประเมินให้ฟรีกับ S.A.M เพื่อที่จะกำหนดระดับความสามารถของเด็กที่เหมาะสมก่อนที่พวกเขาจะเร่ิมเรียนกับ S.A.M ครูผู้ฝึกสอนมักจะให้เริ่มในหัวข้อที่ค่อนข้างง่ายเพื่อช่วยให้เด็ก หลังจากนั้นจะมีการปรับระดับการเรียนอีกครั้งนึงเมือครูได้รู้ถึงความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กมากขึ้น By Lau Chin Loong Co-founder of Seriously Addictive Mathematics (S.A.M), he is also the lead mathematics curriculum developer for S.A.M and the principal trainer for the franchise. He holds a Bachelor’s degree in psychology from Dalhousie University (Canada) and has an MBA from Leicester University (UK). He also holds a Post-Graduate Diploma in Education from NIE (NTU). Before co-founding S.A.M, he was a primary school teacher. He has taught at Swiss Cottage Primary School and Anglo-Chinese School (Barker). Chin Loong was in consumer banking at the United Overseas Bank prior to joining M.O.E. as a teacher.

‹ Prev123456Next ›


nike air max dame christian louboutin sko ray ban solbriller woolrich jakke louboutin sko canada goose tilbud louis vuitton taske parajumpers jakke louis vuitton pung barbour jakke moncler jakke