ข่าว

Refer Your Friends to SAM

[โปรโมชั่นแนะนำเพื่อน] S.A.M คณิตศาสตร์สำหรับเด็กอายุระหว่าง 4 - 12 ปี หลักสูตรที่มีมากกว่าการฝึกคำนวน ซึ่งเรามุ่งเน้นการเรียนเริ่มต้นจากพื้นฐานที่ดีพร้อมกับพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อช่วยสร้างฐานความเข้าใจในคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง ให้รู้จริง รู้ลึก และรอบด้าน ตามแบบฉบับจากประเทศสิงคโปร์ S.A.M ได้รับรางวัลจากประเทศสิงคโปร์และปัจจุบันได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ โดยส่งมอบความรู้ให้เด็กจากครูผู้ฝึกสอนที่ผ่านการอบรม โดยใช้แบบฝึกซึ่งได้ออกแบบมาอย่างปราณีตในแต่ละระดับมากกว่า 30,000 ชุด ด้วยการเรียนการสอนเป็นกลุ่มเล็กนักเรียนทุกคนจะได้รับการฝึกอย่างใกล้ชิดและสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน ลงทะเบียนเรียนกับเราวันนี้ ที่สาขาใกล้บ้านท่าน http://singaporemathsthailand.com/Contact.php รับ Voucher ส่วนลด 500.- และเพื่อนรับคลาสเรียนเพิ่มฟรี 1 ครั้งทุกสาขา

มาร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีความหมายเพื่อเด็กๆ ในประเทศไทย

S.A.M สิงคโปร์แมทส์ สถาบันที่มาพร้อมหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับโลกเน้นพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ   ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาปัจจุบันถือว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายผู้ปกครองจำนวนมากมองหาสถานที่เรียนที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างชัดเจน   โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นรากฐานกระบวนความคิดที่สามารถนำไปปรับใช้กับวิชาสำคัญอื่นๆได้อีกมาก และถ้าจะมองหาต้นแบบที่ดีติดระดับโลกหลายคนเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนจากประเทศสิงคโปร์เพราะถ้าวัดผลคะแนนคณิตศาสตร์ผู้ที่เรียนมาจากหลักสูตรของสิงคโปร์มีคะแนนความสำเร็จสูงสุดระดับโลก โดยอ้างอิงจากคะแนน The Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)  ตั้งแต่ปี 1995 จนถึงปัจจุบัน    และเพื่อให้คนไทยเองก็สามารถเข้าถึงหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับโลกเช่นนี้ได้สถาบัน  “S.A.M สิงคโปร์แมทส” จึงเป็นผู้เดียวที่นำเข้าหลักสูตรนี้และก็มีผลตอบรับเป็นอย่างดีใช้ระยะเวลาเพียง 3 ปีสามารถขยายสาขาได้กว่า 30 แห่งทั่วประเทศ   www.ThaiFranchiseCenter.com ในฐานะที่มีฐานข้อมูลแฟรนไชส์มากเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยมองเห็นถึงอัตราการเติบโตของสถาบันอย่างงดงามจึงยกให้ S.A.M สิงคโปร์แมทสเป็นดาวเด่นแฟรนไชส์ที่น่าสนใจ พร้อมนำเสนอข้อมูลเบื้องหลังของความสำเร็จที่เราควรเรียนรู้ว่าธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายและกว่าจะมีวันนี้ต้องผ่านกระบวนการทางความคิดอะไรกันบ้าง   จุดเริ่มต้นธุรกิจคืออยากสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มากขึ้น   เราพูดคุยกับคุณพลเอก ตั้งเจริญ ผู้ก่อตั้งสถาบัน S.A.M สิงคโปร์แมทส โดยเล่าถึงที่มาที่ไปของธุรกิจนี้ว่า เริ่มมาตั้งแต่ปี 2555 คุณพลเอกกล่าวว่า “เรามีความคิดว่าธุรกิจการศึกษาที่เราทำนี้นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำธุรกิจ แต่มันเป็นสิ่งที่เราอยากทำตามแรงบันดาลใจเพื่อมอบการศึกษาให้กับเด็กในรุ่นลูกของเรา เราเชื่อว่าการให้การศึกษากับเด็กนั้นต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก ต้องถ่ายทอดความรู้ด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่เป็นอย่างดีและสิ่งสำคัญคือต้องช่วยให้เขารักการเรียนเพื่อการศึกษาที่ดีในอนาคต  ยิ่งอยู่ในธุรกิจนี้นานเท่าไหร่เราก็ยิ่งเข้าใจเด็กและความคาดหวังของผู้ปกครองมากขึ้น”    ที่เราให้ความสำคัญกับคณิตศาสตร์นั้นเพราะเรารู้ว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการคิดเลข แต่คณิตศาสตร์สอนให้เราเข้าใจตรรกะทางการคิดและการคิดวิเคราะห์ ซึ่งหากจะเลือกเรียนคณิตศาสตร์ก็อยากให้ได้เรียนกับหลักสูตรที่ดีที่สุดและเริ่มต้นให้ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งในที่สุดเราก็สามารถนำหลักสูตรคณิตศาสตร์ตรงมาจากประเทศสิงคโปร์มาให้เด็กไทยได้เรียนแบบเดียวกันกับเด็กสิงคโปร์  หลักสูตรคณิตศาสตร์จากสิงคโปร์ ทั่วโลกให้การยอมรับ สิงคโปร์ถูกจัดให้อยู่ในอันดับสูงสุดของประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก โดยวิชาพื้นฐานที่สิงคโปร์เน้นเป็นพิเศษคือเทคโนโลยี  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และภาษา ดังนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนของสิงคโปร์นี้จึงเน้นที่ความเรียบง่าย มีความชัดเจน เข้าถึงได้ สัมพันธ์จากชีวิตจริง และหลักสูตรพิเศษที่เป็นคณิตศาสตร์ในภาคภาษาอังกฤษมุ่งเน้นให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ ได้อย่างเป็นระบบ เน้นการแก้ไขโจทย์ปัญหา โดยใช้อุปกรณ์การสอนเชื่อมโยงให้เห็นภาพจนเข้าใจ ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยที่ “เด็กทุกๆคน” ต้องเข้าใจ โดยจะไม่เลือกเฉพาะเด็กฉลาดหรือเด็กเก่งกว่าเพราะทุกคนต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานแบบเดียวกันหมด                                       S.A.M สิงคโปร์แมทส เป็นตัวแทนผู้เดียวในประเทศไทยที่นำเข้าหลักสูตรคณิตศาสตร์ตรงจากสิงคโปร์   คุณพลเอกพูดถึงการนำเข้าหลักสูตรนี้จากประเทศสิงคโปร์ว่า เป็นการซื้อรูปแบบธุรกิจจาก S.A.M (Seriously Addictive Mathematics) ซึ่งเป็นสถาบันคณิตศาสตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสิงคโปร์และเมื่อ 5 ปีก่อนก็เริ่มทำการขยายสาขาและหาตัวแทนในต่างประเทศ ซึ่ง S.A.M สิงคโปร์แมทสเป็นตัวแทนในประเทศไทยเพียงเจ้าเดียวเท่านั้น โดยตำราเรียนทุกระดับจะเป็นภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งเด็กไทยที่เรียนกับเราจะได้มีโอกาสเรียนหลักสูตรนี้เช่นเดียวกันกับเด็กสิงคโปร์   ธุรกิจการศึกษาเมื่อ 5 ปีก่อนนี้มีการแข่งขันที่สูงแต่การเลือกรูปแบบวิชาที่เน้นเฉพาะคณิตศาสตร์สำหรับเด็กยังมีคนทำไม่มากนักโดยเฉพาะกับกลุ่มอายุผู้เรียนที่เน้นตั้งแต่เด็กเล็กถึงชั้นประถม  แม้ว่าสถาบันกวดวิชาหลายแห่งจะเปิดสอนคณิตศาสตร์โดยอ้างอิงจากหลักสูตรสิงคโปร์ แต่ลักษณะในด้านรูปแบบการเรียนการสอนนั้นก็ยังคงต่างจากหลักสูตรของ S.A.M สิงคโปร์แมทส ซึ่งผู้บริหารทุกสาขาจะได้รับการฝึกอบรมและได้รับการรับรองตรงจากประเทศสิงคโปร์   ด้วยเหตุนี้เมื่อเริ่มเอาหลักสูตรจากสิงคโปร์มาทำการตลาดจึงได้รับความนิยมจากผู้สนใจจำนวนมากทั้งในแง่ของผู้ที่อยากเรียนและผู้ที่สนใจอยากร่วมลงทุนทำให้ภายในระยะเวลาแค่ 2 ปี สามารถขยายสาขาได้กว่า 30 แห่งถือเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่ดีต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน                 หลักสูตรการเรียนการสอนของสิงคโปร์แมทส์   การเรียนการสอนนั้นเราจะมีสองส่วนคือ 1. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในห้องเรียน ซึ่งอาจเป็นการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์และสื่อการสอน และ 2. การเรียนรู้ผ่านแบบฝึกหัดเพื่อฝึกหัดซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองให้เรียนรู้ผ่านจะเน้นการใช้อุปกรณ์การสอนเชื่อมโยงให้เห็นภาพจนเข้าใจ ก่อนที่จะ เริ่มแก้ไขปัญหา อย่างเป็นลำดับขั้น  เด็กสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ อนุบาล 3 ปี  ประถมต้น 3 ปี และประถมปลาย 3 ปี (ช่วงอายุคือตั้งแต่ 4-12 ปี)  นี่คือการเรียนที่ปูพื้นฐานตั้งแต่เด็กยังเริ่มเขียนหนังสือไม่ได้ จนสามารถโจทย์แก้ไขสมการที่ซับซ้อนในระดับสูงได้ โดยตำราเรียนทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษและมีการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของเด็กอยู่เป็นระยะ   เวลาในการเรียนจะเป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้งค่าใช้จ่ายเริ่มต้นก็ตั้งแต่ 1,500  บาท/เดือนในระดับอนุบาลและเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนในระดับประถม  ซึ่งหลังจากเด็กเรียนจบในแต่ละวันแล้วจะมีแบบฝึกหัดซึ่งได้ออกแบบมาอย่างดีให้เด็กได้ฝึกฝนด้วยตนเองในระหว่างสัปดาห์ เพื่อใช้ประเมินความรู้ความเข้าใจและช่วยในการวางแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ข้อมูลด้านการลงทุนสำหรับผู้ที่สนใจอยากร่วมธุรกิจ คนที่สนใจร่วมทำธุรกิจด้านการศึกษานี้คุณพลเอกกล่าวว่า “นอกจากหลักสูตรที่ดีแล้วเรายังมีระบบแฟรนไชส์ที่ดีพร้อมด้วยระบบซอฟแวร์เต็มรูปแบบซึ่งสามารถจัดการระบบได้ทุกที่ทุกเวลาช่วยให้คุณบริหารเวลาได้ง่าย และใช้เวลาสำหรับจัดการงานออฟฟิศเพียงเล็กน้อย  เรายินดีเปิดรับพิจารณาผู้ประกอบการมีความพร้อมและมีทัศนคติที่ดีกับการศึกษาเพราะเราไม่ได้มองว่านี่เป็นเพียงแค่ธุรกิจแต่สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือ เป็นโอกาสสำหรับคุณที่จะได้ช่วยสร้างความแตกต่างทางการศึกษาให้กับเด็ก ซึ่งเราจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคุณประสบความสำเร็จเช่นกัน      ส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นก็เป็นเรื่องของพื้นที่ เงินลงทุน ความพร้อม และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งเงินลงทุนเบื้องต้นคือ 220,000 บาท เพื่อรับสิทธิการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า ตลอดจนเรื่องของระบบการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอนและสื่อในรูปแบบต่างๆ และสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันด้านการศึกษาอยู่แล้ว คณิตศาสตร์ของ S.A.M สิงคโปร์แมทส จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับวิชาเรียนที่มีอยู่เดิมเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กๆ   คณิตศาสตร์แบบคิดวิเคราะห์คือช่องทางของอาชีพในอนาคต   ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแม้จะดูมีอนาคตสดใสแต่ก็ควรมีเอกลักษณ์และคุณภาพ เพราะเป็นธุรกิจที่ทำแล้วมีผลต่ออนาคตของผู้เรียน คุณพลเอกกล่าวสรุปให้ฟังว่า “การเรียนคณิตศาสตร์ในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนไปค่อนข้างมากจากเดิมที่เคยเน้นการคิดคำนวณตัวเลขแม่นยำและรวดเร็วซึ่งทักษะดังกล่าวจะให้ความสำคัญน้อยลง   แต่จะมุ่งเน้นด้านการคิดวิเคราะห์มากขึ้น บริษัทหรือหน่วยงานในปัจจุบันต่างต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ที่ดี ซึ่งความต้องการทักษะด้านนี้ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกในอนาคต  ดังนั้นหากเด็กได้มีโอกาสฝึกฝนการคิดอย่างเป็นระบบตั้งแต่เล็ก ผลดีย่อมเกิดที่ตัวผู้เรียนเองในอนาคต”   และสำหรับเป้าหมายของ S.A.M สิงคโปร์แมทสจะไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการขยายสาขาแต่จะเน้นการรักษาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อเรียนรู้และรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอด้วย   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/APnyJ3    เรียบเรียงโดย ThaiFranchiseCenter.com ข้อมูลแฟรนไชส์ สิงคโปร์แมทส์ - อ่านต่อได้ที่ ThaiFranchiseCenter : http://www.thaifranchisecenter.com/starfranchise/show.php?etID=471

สิงคโปร์ มีระบบการศึกษา ดีที่สุดในโลก

OECD เผยผลการจัดอันดับประเทศที่มีที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก พบว่าโรงเรียนในเอเชียติด Top 5 โดยมีสิงคโปร์ครองอันดับ 1 ส่วนไทยอยู่อันดับที่ 47 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD ที่ได้ชื่อว่า เป็นองค์กรวิจัยที่มีคุณภาพที่สุดองค์กรหนึ่งของโลก ได้จัดอันดับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์   ทางการเรียนดีที่สุดในโลก ซึ่งพบว่า ประเทศในเอเชียติดอันดับ Top 5 ประเทศในแอฟริกาอยู่ในกลุ่มท้ายตาราง ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 47   OECD วิเคราะห์โดยใช้คะแนนสอบในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของเด็กอายุ 15 ปี ซึ่งพบว่า สิงคโปร์อยู่ในอันดับสูงสุดของตาราง ส่วนกานาอยู่อันดับท้ายสุดของตาราง ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหราชอาณาจักร อยู่อันดับที่ 20 ส่วนสหรัฐอยู่อันดับที่ 28 จากทั้งหมด 76 ประเทศ   อันเดรียส ชไลเชอร์ ผู้อำนวยการด้านการศึกษาของ OECD กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่มีการจัดอันดับโลกเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง เป็นแนวคิดที่จะทำให้ประเทศที่ร่ำรวยและยากจน ได้มีโอกาสเข้าไปเปรียบเทียบตัวเองกับบรรดาประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำด้านการศึกษาของโลก เพื่อจะได้ค้นพบจุดแข็งและจุดอ่อนด้วย   ประเทศที่อยู่ใน 12 อันดับสูงสุดของตาราง ได้แก่ สิงคโปร์, ฮ่องกง, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, ฟินแลนด์, เอสโตเนีย, สวิตเซอร์แลนด์, เนเธอร์แลนด์, แคนาดา, โปแลนด์และเวียดนาม   และการจัดอันดับครั้งนี้แสดงให้เห็นคุณภาพที่ถดถอยของสหรัฐ ที่ตามหลังประเทศในยุโรป หรือแม้กระทั่งเวียดนาม เช่นเดียวกับสวีเดนที่คุณภาพย่ำแย่ลง จน OECD ต้องเตือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า เป็นปัญหาร้ายแรงในระบบการศึกษา

S.A.M Singapore Maths พร้อมให้บริการเด็กๆใน กทม.

   แฟรนไชส์คณิตศาสตร์โดยตรงจากประเทศสิงคโปร์ - คณิตศาสตร์คิดวิเคราะห์กับความสำเร็จสูงสุดระดับโลก อ้างอิงจากคะแนน TIMSS (Trands in International Maths&Science Study) ตั้งแต่ปี 1995จนถึงปัจจุบัน    ได้รับรางวัลสถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดของประเทศสิงคโปร์ปี 2013/2014หลักสูตรสอนพิเศษคณิตศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) สำหรับระดับอนุบาล-ประถม มุ่งเน้นให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ ได้อย่างเป็นระบบ เน้นการแก้ไขโจทย์ปัญหา โดยใช้อุปกรณ์การสอนเชื่อมโยงให้เห็นภาพจนเข้าใจ ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน Concrete - Pictural – Abstract    ขอแสดงความยินดีกับสาขา พาราไดซ์พาร์ค ชั้นสาม พาราไดซ์พาร์ค โซนการศึกษา โทร 081 9125730 และสาขา รามคำแหง 110 (หมู่บ้านสัมมากร รามคำแหง ด้านหลังเพียวเพลส รามฯ) โทร 0923595454 : https://www.facebook.com/SingaporeMathRam    S.A.M หรือ Seriously Addictive Mathematics  เริ่มก่อตั้งเมือปี 2009ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเน้นรูปแบบการสอนและแบบฝึกหัดพัฒนาขึ้นมาจากหลักสูตรของประเทศสิงคโปร์  โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากภายในประเทศสิงคโปร์  ในปี 2012จึงได้เริ่มมีการขยายสาขาเฟรนไชส์ ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก   ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดระดับโลก มุ่งเน้นการสอนให้นักเรียนเข้าใจพื้นฐานในเชิงลึกตั้งแต่เด็ก ส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ สร้างทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เพื่อสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ในระดับสูง เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 (อายุ 4-12ปี)   จุดเด่นของ S.A.M Singapore Maths - หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับระดับโลก เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนคณิตศาสตร์หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ - มุ่งเน้นให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ ได้อย่างเป็นระบบ - ใช้อุปกรณ์การสอนเชื่อมโยงให้เห็นภาพจนเข้าใจ ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปํญหา อย่างเป็นลำดับขั้นตอนด้วยหลักการ Concrete - Pictural - Abstract - เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย Bar Modelling, Number bonds, Heuristics - เวิร์คชีทเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และมีปริมาณมากพอในการฝึกฝนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง Cr. >> http://www.thaifranchisecenter.com/info/show.php?etID=3002nike air max dame christian louboutin sko ray ban solbriller woolrich jakke louboutin sko canada goose tilbud louis vuitton taske parajumpers jakke louis vuitton pung barbour jakke moncler jakke